NoardWester
Image default
Aanbiedingen

Alles over oxazepam

Veel mensen kunnen zich van tijd tot tijd angstig voelen. Angst is normaal in stressvolle situaties, en kan zelfs nuttig zijn. Angst kan echter abnormaal worden als het zonder duidelijke reden opduikt, of als het niet in verhouding staat tot een stressvolle situatie, of als het aanhoudt nadat een stressvolle situatie voorbij is. Oxazepam is een anti-angst medicijn dat voor korte periodes wordt voorgeschreven om de symptomen van angst te helpen verlichten.

Oxazepam werkt door in te werken op de manier waarop bepaalde stoffen in jouw hersenen (neurotransmitters genoemd) boodschappen doorgeven aan uw hersencellen. Het heeft een kalmerend effect op jouw hersenen. Het kalmerende effect is nuttig bij mensen die symptomen hebben die worden veroorzaakt door angst, zoals problemen met in slaap vallen.

Voordat je oxazepam inneemt

Sommige geneesmiddelen zijn niet geschikt voor mensen met bepaalde aandoeningen, en soms kan een geneesmiddel alleen worden gebruikt als er extra voorzichtigheid in acht wordt genomen. Om deze redenen is het belangrijk dat de arts weet voordat je oxazepam gaat gebruiken:

 

  • Als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

  • Of  ademhalingsproblemen hebt.

  • Als je problemen hebt met de werking van uw lever of als u problemen heeft met de werking van je nieren.

  • Als je een psychisch probleem hebt. Hieronder vallen aandoeningen zoals psychose, depressie, obsessieve stoornissen, fobieën en persoonlijkheidsstoornissen.

  • Als je ooit een verslaving hebt gehad.

  • Als je een aandoening hebt die ernstige spierzwakte veroorzaakt, myasthenia gravis genaamd.

  • Als je ooit een allergische reactie op een geneesmiddel heeft gehad.

  • Als je andere geneesmiddelen gebruikt of gebruikt. Hieronder vallen ook geneesmiddelen die je zonder recept kunt kopen, evenals kruidengeneesmiddelen en aanvullende geneesmiddelen.

Hoe moet je oxazepam innemen?

Voordat je met de behandeling begint, moet je de bijsluiter van de fabrikant lezen die in de verpakking zit. Hierin vindt je meer informatie over oxazepam en een volledige lijst van de bijwerkingen die u van het middel kunt ondervinden.

Neem oxazepam in precies zoals de arts dat heeft verteld. Jouw arts zal jou vertellen hoeveel tabletten jij moet innemen, en hoe vaak je ze moet innemen. Deze aanwijzingen zullen ook op het etiket van de verpakking staan om je eraan te herinneren wat er tegen jou is gezegd. Als richtlijn geldt dat het gebruikelijk is om driemaal daags een of twee tabletten in te nemen bij angst. Help ik kan niet slapen! Als je oxazepam gebruikt, omdat jij slaapproblemen hebt, kan je een dosis worden voorgeschreven die je alleen voor het slapen gaan moet innemen. De voorgeschreven kuur zal zo kort mogelijk zijn.

Probeer de doses oxazepam elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, omdat dit je zal helpen eraan te denken ze in te nemen. Slik de tablet(ten) met een slok water door. Je kunt oxazepam zowel met als zonder voedsel innemen.

Als je vergeet een dosis op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, neem deze dan in wanneer je eraan denkt. Probeer elke dag het juiste aantal doses in te nemen, maar neem geen twee doses tegelijk om een vergeten dosis in te halen.

Kan oxazepam problemen veroorzaken?

De meeste geneesmiddelen kunnen naast hun nuttige werking ook ongewenste bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen daar last van heeft. De onderstaande tabel bevat enkele van de meest voorkomende bijwerkingen van oxazepam. De beste plaats om een volledige lijst te vinden van de bijwerkingen die met uw geneesmiddel in verband kunnen worden gebracht, is de bijsluiter van de fabrikant die bij het geneesmiddel wordt geleverd. Je kunt ook een voorbeeld van een bijsluiter van de fabrikant vinden in de referentiesectie hieronder. Neem contact op met jouw arts of apotheker als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of problematisch wordt.

Bijwerkingen van oxazepam 

Je slaperig, zwak of licht in het hoofd voelen (dit kan tot de volgende dag aanhouden) Niet autorijden en geen gereedschap of machines gebruiken. Drink geen alcohol!

Vergeetachtigheid, zich verward of onvast voelen Als een van deze verschijnselen lastig wordt, neem dan contact op met je arts. Zich agressief voelen (of zijn) Dit kan bij sommige mensen voorkomen – laat de arts dit zo snel mogelijk weten. 

Als je andere symptomen ervaart waarvan je denkt dat ze aan het geneesmiddel te wijten zijn, neem dan contact op met een arts of apotheker voor verder advies. Vind je de oxazepam te zwaar? Vraag je arts als je kunt overstappen naar diazepam.