NoardWester
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement in Amsterdam

Welke weg kiest u? Werk zoeken én vinden is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Hoewel het niet meer zo is dat de banen voor het leven zijn, is het moeten zoeken van nieuw werk voor de meesten een hele opgave.

Outplacementbureau Werkcontact in Amsterdam zoekt en vindt dagelijks banen voor haar klanten. En daarmee is er ook de afgelopen jaren een rijke ervaring opgebouwd die ten dienste staat van haar klanten.

Werkcontact gaat uit van uw wensen en begeleidt u bij het realiseren van uw (loopbaan) doelstellingen. De individuele begeleiding bestaat eruit dat Werkcontact niet alleen kennis en kunde voor u inzet, maar met name ook de eigen (levens)ervaring van de coaches. Hierdoor kunnen zij zich goed verplaatsen in uw situatie, u helpen bij belangrijke beslissingen en bijstaan bij het verwerken van teleurstellingen. Tijdens het zoeken naar een nieuwe baan kunt u voor dilemma’s komen te staan die de coaches van Werkcontact samen met u weten op te lossen.

U kunt een stap in de goede richting zetten door samen met Werkcontact een outplacementtraject te volgen. In principe heeft iedereen die ontslagen wordt recht op outplacement en (wanneer het individueel ontslag betreft) recht op het kiezen van een outplacementbureau naar keuze.

Twee richtingen

Outplacement kan gericht zijn op het zoeken van een baan of gericht op het starten van een eigen bedrijf.

De filosofie van Werkcontact

Vriendelijkheid, persoonlijke betrokkenheid, kwaliteit en ondernemerschap kenmerken de dienstverlening van Werkcontact. De coaches van Werkcontact zijn ervan overtuigd dat iedereen een doel heeft op deze wereld, een eigen ‘droom’. Graag helpen zij uw doel helder te formuleren, uw doel te (her)vinden en op weg te gaan naar een nieuwe uitdaging. Hierbij inventariseren zij samen met u o.a. uw competenties, vaardigheden, interesses en voorkeur.

Samen met u gaan zij op zoek naar uw kracht en begeleiden zij u in het benutten van die kracht als inspiratiebron voor het verwezenlijken van uw persoonlijke doel: het vinden van een nieuwe carrière!

De werkwijze van Werkcontact

Werkcontact werkt met individuele coaching gesprekken, tests en werkopdrachten waardoor uw begeleiding gestructureerd en professioneel verloopt. De coaches van Werkcontact hebben hun eigen methode van begeleiding ontwikkeld die het beste uit een aantal bekende methoden combineert. Werkcontact verliest uiteraard niet uit het oog dat een outplacementtraject ook leuk moet zijn!

De systemen van Werkcontact zijn gekoppeld met een landelijke database van actuele vacatures zodat er altijd de beschikking is over vacatures waar op gereageerd kan worden.

De locatie van Werkcontact in Amsterdam

Uitgangspunt is dat iedereen die zich bij Werkcontact meldt vanaf het intake gesprek één vaste coach krijgt. Werkcontact streeft ernaar dat de coach iemand is die bij u past. Er kan immers pas sprake zijn van een goede samenwerking als er sprake is van een vertrouwensband; het moet tenslotte klikken. Op basis van het intakegesprek maakt de coach samen met u een trajectplan. In dit plan wordt aangegeven langs welke weg u het snelst uw doelen wilt bereiken en wat Werkcontact doet om u daarbij te ondersteunen.

U kunt altijd contact met Werkcontact opnemen als u tussendoor vragen heeft over sollicitaties of over zaken die daarmee samenhangen.

https://www.outplacementverzekering.nl